Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP PDF Drukuj
poniedziałek, 24 maja 2021 20:05

Zarząd OSP Jadowniki na podstawie statutu z dnia 23.03.2019 r. podjął uchwałę nr 1/2021 w sprawie zorganizowania walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 12 czerwca 2021 r. o godzinie 16:30 w Domu Strażaka w Jadownikach.

 

Porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków, skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Wybory:

-          Zarządu OSP

-          Komisji Rewizyjnej OSP

Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.

Dalszy ciąg wyborów:

-          Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP

-          Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP

 1. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 2. Wolne wnioski.
 3. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 4. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku braku kworum walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Jadowniki, zwołuje w drugim terminie na dzień 12 czerwca 2021 r. o godzinie 17:00.

 

W związku z obowiązującym stanem epidemicznym walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.

Copyright © 2011 - 2015 ospjadowniki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.