PDF Drukuj
czwartek, 19 maja 2011 16:04

ABC Strażaka

 

 

DOWÓDCA - osoba, która na mocy odpowiednich regulaminów organizacyjnych ma prawo do wydawania rozkazów i poleceń podległym ratownikom pododdziałom i oddziałom.

DYSPONOWANIE - stawianie w stan gotowości bojowej i kierowanie do działań jednostek ochrony ppoż. i innych podmiotów ratowniczych.


GOTOWOŚĆ BOJOWA
- zdolność do podjęcia działań interwencyjnych w określonym czasie przez zespół ratowniczy.

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE - jest to inne niż pożar zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, a stwarzające zagrożenie dla życia, środowiska lub mienia.


POŻAR
- niekontrolowany proces palenia przebiegajacy w miejscu do tego nie przeznaczonym.


ROTA - dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze lub zabezpieczające, wyposażony w sprzęt ochrony osobistej

SEKCJA
- pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od dziewięciu do 12 ratowników, w tym dowódca.


ZASTĘP - pododdział liczący od trzech do sześciu ratowników, w tym dowódca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego.


ALARM BOJOWY - rozkaz lub umówiony sygnał podany za pomocą radia,syreny lun innych środków, nakazujący pospieszne przejście pododdziału (oddziału) w stan gotowości bojowej.

ALARM FAŁSZYWY - jest to wezwania podmiotów systemu lub innych jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzenia, które faktycznie nie miało miejsca lub zaistniało, lecz nie wymagało podjęcia działań ratowniczych.


ALARM FAŁSZYWY W DOBREJ WIERZE - zgłaszający zdarzenie zaobserwował symptomy zagrożenia, np.: dymy, pary, zapachy, lecz po przybyciu na miejsce zagrożenie samoistnie zakończyło się bez możliwości stwierdzenia miejsca lub przyczyny, nie stwarzało zagrożenia, np. para z urządzeń wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, dymy lub ognie technologiczne, wypalanie materiałów pod nadzorem w miejscach do tego celu przeznaczonych, inne zdarzenia, które nie wymagały podjęcia działań ratowniczych.


ALARM FAŁSZYWY Z INSTALACJI WYKRYWANIA - zgłaszane przez instalacje wykrywania pożaru lub innych zagrożeń, spowodowane zadziałaniem czujników z takich przyczyn, jak w szczególności: odbłyski światła, dostanie się chwilowe dymu do czujek, wada techniczna czujki, zbyt niski próg alarmu czujki, prowadzone prace powodujące powstanie dymów lub oparów lub z ręcznych ostrzegaczy pożaru nie wymagające podjęcia działań ratowniczych przez podmioty systemu lub inne jednostki ochrony przeciwpożarowej.


ALARM FAŁSZYWY ZŁOŚLIWY - zgłaszając zdarzenie sprawca miał na celu wprowadzenie podmiotów systemu lub innych jednostek ochrony przeciwpożarowej w błąd

OSP R1 - składa się z torby z opatrunkami, zestawu do tlenowej terapii biernej, deski
ortopedycznej, stabilizatora głowy i szyny Kramera


PSP-R1 - torba ratownictwa medycznego umożliwiająca wykonanie następujących czynności:
- Zabezpieczenie lub/i przywrócenie dro¿nooeci dróg oddechowych
- Prowadzenie oddechu kontrolowanego i wspomaganego oraz tlenoterapii.
- Unieruchamianie złaman oraz podejrzeń złaman i zwichnięcia
- Opatrywanie oparzen, Zapewnienie komfortu termicznego, Tamowanie krwotoków i
opatrywanie ran


PSP R2 - sprzet ratowniczy w R2 jest identyczny jak w zestawie PSP-R1 lecz został
wyposa¿ony dodatkowo w moduł respiratora transportowego.

 

 

SLANG STRAŻACKI

 

 

nomex - ubranie specjalne zakładane do akcji, w rzeczywistości nazwa materiału z którego to ubranie powinno byc wykonane
cwelki, pedałki - buty do ubrania koszarowego
kondom - ciężkie ubranie ratownictwa chemicznego
orzech - hełm
pingwin - kamizelka od ubrania koszarowego

fałszywka - fałszywy alarm
jazda na gwizdkach - jazda alarmowo
dzwon - wypadek samochodowy

skwarek - spalony człowiek
skoczek - samobójca

ssawniak
- wąż ssawny
rabbit - urządzenie do wyważania drzwi
flaszki - butle z powietrzem
kiszki - węże
drabka - drabina
beczka - zbiornik na wodę w samochodzie

wózek - samochód pożarniczy
giecek - ciężki samochód gaśniczy
gebelson - średni samochód gaśniczy
chemik - samochód ratownictwa chemicznego
wodniak - samochód ratownictwa wodnego
technik - samochód ratownictwa technicznego

jogurt - (JRG) - jednostka ratowniczo-gaśnicza
eska - (SK) - stanowisko kierowania

murzyn, czarnuch - oficer
aspiryna - aspirant
gasior - strażak
cieć - dyżurny

turbojebka, turbodżetka - prądownica typu "turbo jet"
nożyczki - nożyce hydrauliczne
rozpierak - niepoprawna, używana przez niektórych nazwa rozpieracza hydraulicznego
poduchy - poduszki wysoko-/nisko-ciśnieniowe w ratownictwie technicznym

tempest, pedymka - wentylator osiowy, potoczna nazwa od nazwy producenta?
pegaz - samochód przeciwgazowy
dziesiątka - drabina wysuwana 10metrowa
wydmuchać - zużyć powietrze w aparacie ochrony dróg oddechowych
śniegówka, proszkówka - gaśnice śniegowe/proszkowe
podbieraki - nosze podbierakowe
zaślepka - pokrywa nasady
hakówka - drabina hakowa
kebab - zbieracz oleju
ulicznica - szczotka do zamiatania jezdni po wypadku drogowym

 


Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.

Copyright © 2011 - 2015 ospjadowniki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.