PDF Drukuj
środa, 18 maja 2011 12:22

 

 

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZYKrajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą również prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służby, inspekcje i straże, instytucje oraz inne podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilno prawnej zgodziły się uczestniczyć w działaniach ratowniczych.


Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy organizuje się na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
KSRG na poziomie kraju jest strukturą przeznaczoną do wspomagania oraz koordynowania działań ratowniczych na obszarze województwa oraz prowadzenia działań o zasięgu krajowym. Na poziomie tym systemowi wyznaczono również funkcje programujące oraz standaryzujące i normatywne. W jego ramach prowadzone są również prace naukowo-badawcze oraz szkolenie wyspecjalizowanych kadr dla potrzeb systemu i ochrony cywilnej.

 

System Ratowniczo-Gaśniczy Straży Pożarnej należy do zintegrowanego systemu ratownictwa i jest podzielony na następujące podmioty:

-Ratownictwo gaśnicze
-Ratownictwo chemiczne
-Ratownictwo wodne
-Ratownictwo techniczne
-Ratownictwo wysokościowe
-Ratownictwo przedmedyczne

W powiecie Brzeskim oprócz JRG PSP BRZESKO działa 59 jednostek OSP z czego 13 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Nasza jednostka specjalizuje się w ratownictwie gaśniczym oraz technicznym.

 

Następujące jednostki z naszego powiatu należą do KSRG:

 

OSP Jadowniki

 • GCBA 6/32 - JELCZ
 • GBARt 2.5/16 - MERCEDES
 • GLM 8 – FORD

OSP Szczepanów

 • GLBARt 1/1,2 - IVECO
 • GBM 2.5/8 - STAR
 • GBA 1/10 - MAN

OSP Dębno

 • GCBA 5/24 - JELCZ
 • SLRt - FIAT

OSP Łoniowa

 • GBA 2,5/16 - MERCEDES
 • GLM 8 – MERCEDES
 • SLRt - MERCEDES

OSP Gnojnik

 • SLRt - FORD
 • GBM 2,5/8 - STAR
 • GBA 2.5/26 - MAN

OSP Porąbka Iwkowska

 • GCBM 5/12 - SCANIA
 • SLRt - VW
 • GLM 8 – NISSAN

OSP Szczurowa

 • SLRt - VW
 • GLM 8 - LUBLIN
 • GBA 2,5/16/4 - MERCEDES
 • GCBA 6/32 – JELCZ

OSP Czchów

 • GBA 2,5/16 - STAR
 • GCBA 6/32 - JELCZ
 • GLBARt - IVECO
 • SLRR - SANTANA

OSP Borzęcin Górny

 • GCBA 5/24 - JELCZ
 • SLRt - FIAT
 • GLM 8 - ŻUK
 • GBA 2,5/16 - MERCEDES

OSP Zaborów

 • GBA 2,5/16 - STAR
 • GBARt 2,7/16 – MERCEDES

OSP Tymowa

 • GBARt 1/16 - MERCEDES
 • GBA 3/16 – STAR
 • Mikrobus - VW

OSP Uście Solne

 • SLRt Lublin
 • GBM 2,5/8 STAR
 • GBA 3/16 MERCEDES

 


 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSP Uszew

 • GBARt 2,5/16 - IVECO
 • GBM 2,5/8 - STAR

OSP Jadowniki

 • GCBA 6/32 - JELCZ
 • GBA 2.5/16 - MERCEDES
 • GLM 8 – FORD

OSP Dębno

 • GCBA 5/24 - JELCZ
 • SLRt - FIAT

 

OSP Gnojnik

 • SLRt - FIAT
 • GBM 2,5/8 - STAR
 • GBA 2.5/26 - MAN

OSP Porąbka Iwkowska

 • GCBM 5/12 - SCANIA
 • SLRt - VW
 • GLM 8 – NISSAN

OSP Szczurowa

 • SLRt - VW
 • GLM 8 - LUBLIN
 • GBA 2,5/16/4 - MERCEDES
 • GCBA 6/32 – JELCZ

OSP Czchów

 • GBARt 2,5/16 - STAR
 • GCBA 6/32 - JELCZ
 • SLRt - LUBLIN
 • SLRR - SANTANA

 

 

 

 

 

 

OSP Szczepanów

 • GLBARt 1/11 - IVECO
 • GBM 2.5/8 - STAR
 • GLM 8 - VW

OSP Łoniowa

 • GBA 2,5/16 - MERCEDES
 • GLM 8 – MERCEDES

OSP Borzęcin Górny

 • GCBA 5/24 - JELCZ
 • SLRt - FIAT
 • GLM 8 - ŻUK

OSP Zaborów

 • GBA 2,5/16 - STAR
 • GBA 2,5/16 – STAR

OSP Tymowa

 • GBAM 1/16 - MERCEDES
 • GBA 3/16 – STAR
  SLKw - VW


 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.

Copyright © 2011 - 2015 ospjadowniki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.