Szerszenie - likwidacja zagrożeń PDF Drukuj
sobota, 25 czerwca 2011 16:22

Jak informuje Komenda Powiatowa PSP w Brzesku od lipca 2009r. obowiązują nowe „Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych" tj. pszczół, os i szerszeni.
Zgodnie nowymi zasadami straż pożarna jest zobowiązana do podjęcia działań tytko wtedy jeśli gniazda i roje owadów błonkoskrzydłych stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia.
Wytyczne określają następujące możliwe formy działania zastępów straży na miejscu zdarzenia:

1. W przypadku stwierdzenia zagrożeń związanych z przebywającymi w obiekcie osobami, w szczególności dotyczy to obecności grup dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się, należy doraźnie ewakuować te osoby poza strefę zagrożenia i podjąć wszelkie niezbędne działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazda.
2. W pozostałych przypadkach zostaną podjęte działania polegające na:
- ewakuacji osób ze strefy zagrożenia
- oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy,
- poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl art.61 ustawy „Prawo budowlane", zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.
3. W przypadku konieczności usunięcia gniazda owadów, do którego dostęp jest utrudniony i usuwanie go będzie wymagało rozbiórki oraz późniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu, należy poinformować o tym fakcie właściciela, zarządcę lub użytkownika; przy braku akceptacji takiej formy działania zastosowana zostanie metoda zawartą w pkt. 2.
4. W sytuacji, w której skuteczność usunięcia gniazda owadów wymusi konieczność zastosowania specjalistycznych środków chemicznych, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm, stosowana będzie metoda określoną w pkt. 2.

Prosimy, aby pamiętać, iż zdarzenia związane z występowaniem owadów błonkoskrzydłych z natury rzeczy nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemożliwia zagnieżdżenie się w nim owadów.

Dlatego przed zgłoszeniem do straży należy wnikliwie przeanalizować faktyczne zagrożenia, które mogą powodować roje i gniazda owadów.

Więcej informacji:

http://www.osy.com.pl

 


Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.

Copyright © 2011 - 2015 ospjadowniki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.