Zebranie sprawozdawcze OSP PDF Drukuj
piątek, 02 lutego 2018 10:32


W minioną sobotę 27 stycznia odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach podsumowujące ubiegły rok działalności.

Nasze spotkanie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni Goście, a byli nimi:

Burmistrza Brzeska - pan Grzegorz Wawryka, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Powiatowej PSP w Brzesku bryg. Wojciech Podleś, Radny Gminy Brzesko a jednocześnie Sołtys wsi Jadowniki pan Jarosław Sorys , Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzesku druh Marian Zalewski, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzesku druh Marian Czarnik, Wikariusz Parafii p. w. św. Prokopa Opata w Jadownikach ks. Edward Janikowski,  Kapelan Powiatowy strażaków – ks. Grzegorz Sroka oraz Prezes Klubu HDK Motojadowniki pan Wacław Japa.

W trakcie zebrania Prezes OSP druh Józef Mól podsumował działalność strażackiego stowarzyszenia w roku 2017 oraz nakreślił cele i zamierzenia do realizacji w roku bieżącym.

Na początku zebrania miłym akcentem było uhonorowanie wybranych członków naszego stowarzyszenia medalami i odznakami.

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało Wacławowi Świeradowi Medal honorowy im. Bolesława Chomicza.

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało Józefowi Mólowi Złoty Znak Związku.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP województwa małopolskiego nadało Grażynie Przeklasa Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Brzesku uchwałą przyznało odznaki „ Za Wysługi Lat” następującym druhom: Cebula Karol, Przemysław Duda, Piotr Hasiak, Józef Hudy, Konrad Krzyształ, Piotr Kura, Bartłomiej Kurek, Mateusz Kurnik, Adam Ludkowski, Dawid Martyna, Bogusław Niedzielski, Waldemar Piekarz , Janusz Przeklasa, Andrzej Pytel, Serwatka Zbigniew, Marek Śmietana, Kazimierz Świerad.

Zarząd OSP Jadowniki nadał odznakę „Zasłużony dla OSP Jadowniki” dla: Edmunda Leś, Grażyny Przeklasa i Krystyny Świerad.

 

 

Po odczytaniu sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej głos zabrali zaproszeni goście wygłaszając okolicznościowe przemówienia.

Spotkanie zakończył smaczny poczęstunek przygotowany przez Panie z naszego stowarzyszenia za co im serdecznie dziękujemy.

 

 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.

Copyright © 2011 - 2015 ospjadowniki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.